Problema numirii lucrurilor în opera lui Maurice Blanchot (La question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot): teză de doctorat

Authors

Anca Alexandru

Synopsis

Teza îşi propune să facă genealogia procesului de numire în opera lui Maurice Blanchot şi să reflecteze asupra spaţiului literar pe care acesta îl creează. Vom insista în special asupra raportului cititor-scriitor prin prisma diferenţei dintre limbajul ordinar şi limbajul literar. Vom înţelege lectura şi scriitura nu ca acte mecanice de redactare şi de descifrare a cuvintelor, ci ca două procese intelectuale care fac posibilă ceea ce vom denumi în lucrarea noastră imposibila numire la Blanchot.

282 pagini

Cover for Problema numirii lucrurilor în opera lui Maurice Blanchot (La question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot): teză de doctorat