Valenţele leadership-ului ca factori de competitivitate în economia globalizată: teză de doctorat

Authors

Gabriela Nicoleta Duret

Synopsis

Dacă facem o sintetizare a principalelor concepte privind managementul, putem conchide că managementul este un sistem coerent de principii, tehnici, metode de conducere şi, aptitudinea, talentul sau arta de a le aplica, pentru funcţionarea eficientă a colectivităţilor umane organizate (firme, organizaţii politice şi sociale, unităţi juridice, militare, de învăţământ, cultură etc.) în condiţiile utilizării judicioase a resurselor. Managementul însă, nu reprezintă o însumare mecanică a rezultatelor obţinute de ramurile ştiinţifice cu care se integrează ci îşi aduce aportul propriu la tezaurul ştiinţei în general, şi al conducerii în special, optimizând actul conducerii prin folosirea elementelor utile oferite de celelalte ştiinţe.

206 pagini

Cover for Valenţele leadership-ului ca factori de competitivitate în economia globalizată: teză de doctorat