Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibraţii: teză de doctorat

Authors

Gheorghe Panfiloiu

Synopsis

Sistemele suport de decizie oferă instrumentele, mecanismele și principiile necesare integrării de surse multiple, de regulă heterogene, în vederea furnizării unui acces inteligent la informaţii relevante cu acces semnificativ la procesul structurării deciziei. Procesul de compactare prin vibrații este un exemplu elocvent, fiind de mare complexitate și impredictibilitate; - sistemele suport de decizie, ca un caz particular al sistemelor informatice, necesită în etapa de analiză efectuarea unui studiu sistematic al modelelor reologice specifice proceselor tehnologice în construcții, pe baza utilizării vibrațiilor forțate, în scopul monitorizării funcțiilor fizice cu variabilitate discretă sau continuă; - modelarea fizică reologică asigură transpunerea modelării numerice a relațiilor specifice în procesele de compactare prin vibrare cu implicarea sistemelor informatice.

278 pagini

Cover for Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibraţii: teză de doctorat