Cercetări biotehnologice de obţinere a bioetanolului din deşeuri lignocelulozice agroindustriale: teză de doctorat

Authors

Cristian-Teodor Buruiană

Synopsis

În contextul actual al tendinţelor cercetărilor privind conversia materialelor lignocelulozice reziduale în produse industriale cu valoare economică, teza aduce o serie de contribuţii originale cu privire la studiul obţinerii bioetanolului din biomasa lignocelulozică de porumb (tulpini şi frunze de porumb), prin aplicarea unor procese eficiente de autohidroliză, delignificare, zaharificare şi fermentare simultană, precum şi prin utilizarea unor metode moderne de optimizare prin intermediul metodologiei suprafeţei de răspuns şi analiză prin intermediul cromatografiei de lichide de înaltă performanță.

150 pagini

Cover for Cercetări biotehnologice de obţinere a bioetanolului din deşeuri lignocelulozice agroindustriale: teză de doctorat