Paradigma captivității în spațiul european totalitar: teză de doctorat

Authors

Livia Silvia Rău

Synopsis

Paradigma captivității în spațiul european totalitar urmărește fenomenul captivității în regimul comunist, care exprimă paradigmatic multiple ipostaze ale omului, fie că aceasta se manifestă ca un sistem opresiv, concentraţionar, fie că reprezintă o faţetă a existenţei în general, înțeleasă ca „exil interior”, în sensul că libertatea absolută este doar un ideal, omul manifestând mereu limite, constrângeri necesare adaptării la lume. Aşadar, o analiză a graniţei dintre libertate şi constrângere în spaţiul totalitar este necesară pentru a înţelege şi nevoia de sistem a fiinţei.

244 pagini

Cover for Paradigma captivității în spațiul european totalitar: teză de doctorat