Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil: teză de doctorat

Authors

Ştefănuţ Ciochină

Synopsis

Prezenta lucrare prezintă rezultatele obținute în încercarea de a obține metode automate de detecție și recunoaștere automată a amfetaminelor și a principalilor precursori a acestora prin analiza chemometrică multivariată a spectrelor GC-FTIR. S-a urmărit realizarea nu numai a unei detecții eficiente, dar și realizarea distincției între analogii amfetaminici în funcție de activitatea lor biologică și efectul toxic asociat (stimulante și/sau halucinogene)...

246 pagini

Cover for Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil: teză de doctorat