Studii şi cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice: teză de doctorat

Authors

Gina Genoveva Năstase

Synopsis

Coroziunea materialelor metalice este un proces inevitabil, care poate şi trebuie controlat pentru a reduce pe cât posibil pagubele produse. Un rol important în reducerea pagubelor produse de coroziune îl au inginerii care prin contribuţia lor ştiinţifică şi practică pot rezolva sau diminua efectele coroziunii. Lucrarea de faţă abordează studiul coroziunii unor materiale metalice utilizate în medii specifice industriei cocsochimice, comparativ cu acoperiri compozite în matrice de nichel cu fază dispersă siliciu nanometric obţinute experimental.

172 pagini

Cover for Studii şi cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice: teză de doctorat