Contribuţii privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D/3D: teză de doctorat

Authors

Dorin Bibicu

Synopsis

În această teză de doctorat, analizele și cercetările științifice au fost îndreptate spre investigarea, utilizarea și dezvoltarea algoritmilor CAD pentru procesarea și diagnosticarea imaginilor medicale. Metodele originale CAD propuse pot fi aplicate cu succes în diferite subdomenii și aplicații specifice ingineriei industriale.

224 pagini

Cover for Contribuţii privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D/3D: teză de doctorat