Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene: teză de doctorat

Authors

Mariana Ibănescu

Synopsis

Diminuarea impactului creşterii continue a gradului de poluare şi contaminare constituie o adevărată provocare pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă. în acest context, procesele fotocatalitice cunoscute sub denumirea generică de “Procese de oxidare avansată” (AOP- Advanced Oxidation Processes) care permit degradarea oxidativă neselectivă şi energică a substanţelor organice şi anorganice din mediul apos, constituie un domeniu de cercetare ştiinţifică interdisciplinară de mare actualitate..

136 pagini

Cover for Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene: teză de doctorat