Canon şi anticanon în dramaturgia lui Marin Sorescu: teză de doctorat

Authors

Elena Luminiţa Ilisei

Synopsis

Actualitatea temei se reflectă în amploarea şi durata dezbaterilor (articole, anchete, mese rotunde etc.) despre revizuirea canonului şi despre literatura de rezistenţă, concept controversat în primele decenii post-totalitare ce se impune reconsiderat în edificiul canonic. După 2005, tot mai multe voci critice se opun ignorării unor scriitori de primă importanţă ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Augustin Buzura, Nicolae Breban ş.a., condamnaţi la uitare odată cu dezinteresul faţă de literatura esopică a epocii comuniste...

632 pagini

Cover for Canon şi anticanon în dramaturgia lui Marin Sorescu: teză de doctorat