Cercetări teoretice și experimentale privind adeziunea la injectarea bicomponent a unor materiale polimerice: teză de doctorat

Authors

Daniel-Valentin Dobrea

Synopsis

Injectarea materialelor polimerice este unul dintre cele mai importante procedee folosite pentru producţia în masă a reperelor din materiale plastice. Caracteristica generală a pieselor astfel obţinute este faptul că acestea au foarte bune proprietăţi dimensionale, forme geometrice unice, domenii noi de aplicabilitate, necesită puţine operaţii ulterioare de finisare şi/sau asamblare iar lista poate continua.

250 pagini

Cover for Cercetări teoretice și experimentale privind adeziunea la injectarea bicomponent a unor materiale polimerice: teză de doctorat