Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani: teză de doctorat

Authors

Lăcrămioara Bădărău

Synopsis

Lucrarea de față are ca scop analiza persoanelor private de libertate, aflate într-un penitenciar de maximă securitate, din județul Vrancea. Studiul se bazează pe analiza cantitativă și calitattivă a normelor de hrană asigurate în perioada noiembrie 2008-decembrie 2010, în raport cu cerințele alimentației echilibrate..

171 pagini

Cover for Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani: teză de doctorat