Analiza comportării dinamicii a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri: teză de doctorat

Authors

Gigel-Florin Căpăţână

Synopsis

Scopul acestei teze de doctorat constă în evaluarea instrumentală și informatică a legităților structurale și funcționale care guvernează interacțiunea dintre echipamentul vibrator și materialul compactat în scopul elaborării unui set de modele aplicative care să asigure interfața utilaj – proces tehnologic prin monitorizarea și controlul parametrilor funcționali și menținerea acestora în zona de optim.

160 pagini

Cover for Analiza comportării dinamicii a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri: teză de doctorat