Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate: ghid de proiectare, realizare și utilizare

Authors

coord. principal Viorel Mînzu; coord. Io Angela Repanovici, Cristina Albu, Daniel

Synopsis

Stocarea informației de calitate – pentru viitorime – reclamă, în zorii secolului XXI, realizarea de mari depozite digitale și de mari rețele informatice, reunite într-un tot unitar (un sistem integrat creat prin analogie cu organismele biologice evoluate).

O astfel de tendință a avut și proiectul Sistem integrat de indexare și partajare on-line a documentelor tehnice digitizate – SIPTEH – derulat în perioada 2008-2011, în cadrul unui consorțiu care a reunit patru universități din România: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de coordonator, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Politehnica” din București, respectiv Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de parteneri.

2011, 184 pagini

ISBN 978-606-8348-27-8

Cover for Sistem integrat pentru indexarea și partajarea  on-line a documentelor tehnice digitizate:  ghid de proiectare, realizare și utilizare