Personalități ale vieții academice gălățene. Constantin Moraru (1933 – 2012): Monografie comemorativă.

Authors

Editor: prof. dr. ing. Petru Alexe

Synopsis

Profesorul Moraru a fost unul dintre reprezentanții de seamă ai învățământului superior românesc de industrie alimentară. Pe parcursul activității sale, a pregătit și îndrumat numeroase generații de specialiști în industria morăritului, crupelor, silozurilor și nutrețurilor combinate.

2013, 146 pagini

ISBN 978-606-8348-79-7

Preț: 19,25 lei

Cover for Personalități ale vieții academice gălățene. Constantin Moraru (1933 – 2012): Monografie comemorativă.