Sisteme avansate de conducere a proceselor de conversie a energiei eoliene: teză de doctorat

Authors

Adriana Scarlat

Synopsis

Acest capitol este dedicat descrierii a două aspecte importante din domeniul sistemelor de conversie a energiei eoliene (SCEE). Detalierea lor se realizează în cadrul a două secţiuni principale din cadrul tezei. Într-o secţiune se detaliază principiile fizice care stau la baza funcţionării sistemelor eoliene, precum şi caracteristicile acestora, iar într-o altă secţiune se prezintă succint, în conformitate cu literatura de specialitate, stadiul actual al structurilor de conducere automată, specifice topologiilor uzuale de sisteme eoliene existente.

218 pagini

Cover for Sisteme avansate de conducere a proceselor de conversie  a energiei eoliene: teză de doctorat