Managementul instituţiilor de asistenţă socială din perspectiva mutaţiilor previzibile din lumea contemporană: teză de doctorat

Authors

Gheorghe Tudor

Synopsis

Asistenţa socială cuprinde prestaţiile si serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calităţii vieţii si promovarea unei societăţii incluzive și coezive. Tranziţia în România a fost mult mai dificilă decât în alte state ex-socialiste central-europene.

248 pagini

Cover for Managementul instituţiilor de asistenţă socială din perspectiva mutaţiilor previzibile din lumea contemporană: teză de doctorat