Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului: teză de doctorat

Authors

Cătălin Răzvan Trif

Synopsis

Solul este un amestec complex de minerale, substanţe nutritive, materie organică şi organisme vii de care toate celelalte sisteme terestre trofice sunt dependente (Perez de Mora et al., 2005). Mai mulți parametri anorganici ar trebui sa fie luaţi în considerare atunci când se realizează caracterizarea şi evaluarea riscurilor pe siturile contaminate, cum ar fi conductivitatea electrică, pH-ul, pierderea la calcinare, conţinutul de carbonați, conductivitatea, precum şi concentraţiile de metale grele (Thompson et al. 2003).

232 pagini

Cover for Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului: teză de doctorat