Contribuţii privind controlul robust al proceselor de tratare biologică a apelor uzate: teză de doctorat

Authors

Alina Chiroşcă

Synopsis

Termenul de apă reziduală este un termen folosit generic pentru a descrie apele uzate, rezultate în urma întrebuințărilor de diversă provenienţa. Încă din antichitate există dovezi ce indică utilizarea unor canale de colectare a deşeurilor în scopul unic de a îndepărta poluarea olfactivă din apropierea așezărilor umane. În timp însă, influenţa proprietăţilor apei asupra mediului înconjurător şi implicit asupra sănătăţii umane a devenit o evidenţă, captând gradul de atenţie cuvenit.

187 pagini

Cover for Contribuţii privind controlul robust al proceselor de tratare biologică a apelor uzate: teză de doctorat