Obţinerea, caracterizarea şi evaluarea potenţialului antimicrobian al unor compuşi bioconservanţi obţinuţi prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale: teză de doctorat

Authors

Georgiana Parfene

Synopsis

Tendințele asigurării unei alimentaţii moderne corelate cu sănătatea populaţiei au determinat intensificarea cercetărilor de înlocuire a aditivilor de sinteza chimică, în special a compuşilor conservanţi, cu compuşi naturali care îndeplinesc acelaşi rol, eliminând riscul cumulativ al substanţelor chimice în organism. Astfel, percepţia negativă a consumatorilor faţă de conservanţii artificiali a condus la orientarea cercetărilor către identificarea şi utilizarea unor surse alternative de compuşi bioconservanți. Pe baza acestor considerente, s-a urmărit descoperirea unor noi surse de compuși cu acțiune conservantă, fără a avea implicații semnificative în modificarea proprietăților senzoriale şi nutritive ale alimentelor.

368 pagini

Cover for Obţinerea, caracterizarea şi evaluarea potenţialului antimicrobian al unor compuşi bioconservanţi obţinuţi prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale: teză de doctorat