Mișcarea teatrală romȃnească ȋn secolul al XIX-lea: presă, text, spectacol: teză de doctorat

Authors

Mirela M. Curcă

Synopsis

Mișcarea teatrală romȃnească ȋn secolul al XIX-lea: presă, text, spectacol are ca obiect de analiză etapele parcurse de teatrul românesc spre profesionalizare şi spre construirea unui repertoriu naţional în secolul al XIX-lea. Problemele receptării genului, condiţionarea de modelele literare şi afective ale epocii, contaminarea formelor, raportul document istoric - creaţie dramatică, critica dramatică şi întâmpinarea genului, publicul şi orizontul lui de aşteptare, sunt alte aspecte pe care lucrarea le urmărește, traversând marile etape ale evoluţiei genului dramatic în spaţiul românesc al secolului al XIX-lea.

259 pagini

Cover for Mișcarea teatrală romȃnească ȋn secolul al XIX-lea: presă, text, spectacol: teză de doctorat