Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Acipenser ruthenus (Linne, 1758), în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Corina Sion

Synopsis

Organizaţia Națiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentație (FAO) publica raportări periodice privind evoluția capturilor și a producțiilor acvacole pe plan mondial și regional. Ultimele statistici au fost publicate în anul 2012 în „Anuarul statistic al pescuitului și acvaculturii”. Ele conțin informații și date importante privind capturile și producția de pește, moluște, crustacee, alge și alte plante acvatice, obținute în perioada 2001-2010.

231 pagini

Cover for Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Acipenser ruthenus (Linne, 1758), în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat