Cercetarea şi contribuţii asupra structurilor de conversie electromecanică în sistemele eoliene: teză de doctorat

Authors

Mădălin Costin

Synopsis

Îngrijorările iminente – tot mai des prezente în ultimele două decenii - datorate intervenţiei directe a omului asupra mediului înconjurător, au condus la noi abordări în sfera dezvoltării cunoașterii știinţifice și tehnologice. O prioritate aparte revine eliminării cantităţilor importante de dioxid de carbon datorate producţiei centralizate a energiei electrice în centralele convenţionale. Alternativa la acestea, văzută cu mare succes, este dată de clasa energiilor regenerabile precum: energia termală, energia vântului, energia pilelor de combustie, energia mareelor etc.. Dintre toate acestea energia vântului este, de departe, clasa energetică cu cea mai largă dezvoltare, datorită unor avantaje imediate: distribuţia potenţialului eolian pe glob şi ca pondere (atât ziua cât şi noaptea), experienţa de secole în extragerea energiei din vânt (pentru cazul morilor de vânt) şi avansul tehnologic şi ştiinţific în această direcţie.

291 pagini

Cover for Cercetarea şi contribuţii asupra structurilor de conversie electromecanică în sistemele eoliene: teză de doctorat