Metodologii știinţifice de monitorizare a ecosistemelor acvatice: teză de doctorat

Authors

Costela Aurelia Căldararu

Synopsis

Scopul studiului din această lucrare, a instrumentelor şi metodelor de monitorizare aplicate la cele cinci ecosisteme acvatice, este nu doar de a obţine informaţii despre sursele şi tipurile de contaminare sau poluare ale ecosistemelor acvatice, ci mai ales de a contribui la înțelegerea interacţiunilor dintre variabilele abiotice şi biotice, care au ca finalitate exercitarea anumitor presiuni asupra speciilor de macronevertebrate din cadrul ecosistemelor studiate. În cadrul tezei de doctorat s-a urmărit realizarea unor studii referitoare la metodele ştiinţifice de monitorizare a ecosistemelor acvatice şi, de asemenea dezvoltarea unui studiu aplicat ecosistemelor acvatice, cu scopul de a construi funcții de stare de tip potențial care să permită obținerea unor ecuații de stare, asemănătoare celor din termodinamică.

202 pagini

Cover for Metodologii știinţifice de monitorizare  a ecosistemelor acvatice: teză de doctorat