Cercetări privind evaluarea plasticităţii tehnologice a speciei Polyodon spathula (Walbaum, 1792) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Marian Tiberiu Coadă

Synopsis

Necesitatea de programe complexe de protecţie şi conservare, prin restaurarea habitatelor de reproducere, hrănire şi de repopulare, a apărut ca urmare a pescuitului irațional ce a condus la diminuarea efectivelor de sturioni în regiunea ponto-caspică. Introducerea speciei Polyodon spathula (Walbaum, 1792) în crescătoriile piscicole din România se încadrează în obiectivele din Planul National Strategic pentru Pescuit şi Acvacultura 2007-2013, Axa 2- Acvacultura, Procesare si Marketing, care cuprinde un ansamblu de masuri pentru diversificarea si creșterea cantitativa, calitativa si ecologica a producţiei din acvacultură.

225 pagini

Cover for Cercetări privind evaluarea plasticităţii tehnologice a speciei Polyodon spathula (Walbaum, 1792) în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat