Cercetări privind evaluarea plasticităţii tehnologice a speciei Silurus glanis în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Săndiţa Ion

Synopsis

Expansiunea rapidă a acvaculturii este benefică la nivel mondial pentru obţinerea unor producţii care să acopere cerinţele pieței, dar acest lucru presupune şi o exploatare excesivă a surselor de apă si a ecosistemelor asociate. Astfel, această expansiune trebuie să fie însoţită de dezvoltarea unor modele alternative de acvacultură, implicit de promovarea acvaculturii sustenabile care are ca preocupare permanent dezvoltarea unor sisteme de creștere menite sa protejeze mediul în care îşi desfăşoară activităţile specifice şi creșterea calităţii mediului acvatic.

225 pagini

Cover for Cercetări privind evaluarea plasticităţii tehnologice a speciei Silurus glanis în condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială: teză de doctorat