Aspecte ale negației in limba engleză. Operatori contextuali: teză de doctorat

Authors

Rodica - Cristina Mortu

Synopsis

Afirmaţia si negaţia fac parte dintre categoriile cele mai importante ale limbii, mai ales în ceea ce priveşte aspectul concret al comunicării, fiind inerente conversației cotidiene, dialogului. Constituind categorii comune tuturor limbilor, expresia lor se realizează în mod diferit de la o familie de limbi la alta, dacă nu chiar de la o limbă la alta, încât cercetarea ei poate contribui la evidenţierea specificului unei limbi în raport cu celelalte.

238 pagini

Cover for Aspecte ale negației in limba engleză.  Operatori contextuali: teză de doctorat