Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă: teză de doctorat

Authors

Anca-Ionela Danciu

Synopsis

Materialele semiconductoare nanostructurate, 1D (nanofire/nanobaghete) utilizate pentru electronica transparentă au atras o deosebită atenţie datorită aplicaţiilor unice determinate de morfologia şi proprietăţile lor opto-electrice. Dintre acestea, ZnO, în ciuda formulei sale simple, are o chimie a defectelor foarte bogată. În plus, prin valoarea raportului suprafață/volum specific nanomaterialelor, se pot controla foarte riguros proprietăţile fizice şi chimice, ceea ce face ca acest material să aibă aplicații foarte diverse și specializate.

171 pagini

Cover for Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă: teză de doctorat