Managementul carierei în întreprinderile din România - prezent și perspective: teză de doctorat

Authors

Paul Dina

Synopsis

Managementul carierei înglobează direcţiile ce ţin de orientare si consiliere in cariera, etapele dezvoltării carierei, planificarea carierei, responsabilitățile individuale și organizaționale în dezvoltarea carierei si metode utile de dezvoltare a traiectului profesional.

210 pagini

Cover for Managementul carierei în întreprinderile din România - prezent și perspective: teză de doctorat