Tematizarea identității în literatura Europei Centrale: teză de doctorat

Authors

Georgiana Ciobotaru

Synopsis

Tematizarea identității în literatura Europei Centrale urmărește problematica identității ca element structurant în spațiul cultural central-european. Europa Centrală constituie un subiect complex ce a suscitat și încă suscită o serie de polemici ce reies din statutul său controversat, atât în ceea ce privește denumirea, cât și mișcarea ideilor istorice și culturale care i-au determinat un profil identitar aparte. Un prim argument în alegerea acestei teme l-a constituit actualitatea conceptelor definitorii. Analiza problematicii Europei Centrale are ca punct de plecare secolul al XIX-lea, odată cu cristalizarea Imperiului Habsburgic, continuându-se în secolul al XX-lea, subiectul bucurându-se de o perpetuă revitalizare și reconfigurare până în secolul al XXI-lea.

354 pagini

Cover for Tematizarea identității în literatura Europei Centrale: teză de doctorat