Două paradigme teatrale: comunism şi postdecembrism, tendinţe în evoluţia fenomenului teatral actual: teză de doctorat

Authors

Florin Toma

Synopsis

Această lucrare a pornit de la simpla dorinţă de a analiza anumite prefaceri ale teatrului românesc din ultimele decenii care se asociază atât cu schimbarea de regim politic, cât şi cu pătrunderea influenţelor paradigmelor teatrale occidentale. Motivaţia acestui demers rezidă atât în experienţa de actor, cât şi în cea de cititor şi spectator pasionat de teatru. Constatând că analiza direcţiilor dramaturgiei după ’89, coroborată cu o abordare contrastivă între dramaturgia perioadei comuniste şi cea a perioadei postcomuniste, a avut, până în prezent, un loc relativ modest în preocupările exegeţilor de teatru, am decis să dedicăm un amplu studiu avatarurilor teatrale din perioada comunistă şi din cea postdecembristă.

286 pagini

Cover for Două paradigme teatrale: comunism şi postdecembrism, tendinţe în evoluţia fenomenului teatral actual: teză de doctorat