Contribuţii la studiul proprietăţilor mecano-tribologice ale unor compozite polimerice epoxidice: teză de doctorat

Authors

Igor Roman

Synopsis

Evoluția realizărilor în domeniul materialelor compozite, coincide progresiv, pe termen mediu, cu evoluţia şi dezvoltarea tehnologică. Cercetarea de bază este direcționată către descoperirea relaţiilor dintre proprietăţile care determină funcţionalitatea materialului şi gradul lui de anizotropie. Este important de remarcat că diferite proprietăţi ale materialului compozit sunt determinate de dinamica și structura moleculară iar aceasta ar putea fi extrem de neliniară pentru diferite scări [1], [2], [3], [4], [5], cunoașterea acestora este esenţială dacă vrem ca funcţionalitatea materialelor să fie asigurată pe perioade lungi de timp.

122 pagini

Cover for Contribuţii la studiul proprietăţilor mecano-tribologice ale unor compozite polimerice epoxidice: teză de doctorat