Contribuții la obținerea și caracterizarea unor bariere cu proprietăți anticorozive: teză de doctorat

Authors

Cornel Constantin Lalău

Synopsis

S-a efectuat un amplu studiu critic al literaturii de specialitate privind procesele de coroziune a acoperirilor metalice precum și în domeniul straturilor compozite, pentru a justifica oportunitatea alegerii temei de cercetare în contextul actual. Prin studiile efectuate s-a încercat obținerea pe cale electrochimică utilizând două tipuri de electroliți, acid și alcalin, de straturi compozite în matrice de zinc cu fază dispersă nanoparticule de TiO2 care să prezinte proprietăți fizico-chimice și de rezistență la coroziune superioare comparativ cu depozitele de zinc pur.

204 pagini

Cover for Contribuții la obținerea și caracterizarea unor bariere cu proprietăți anticorozive: teză de doctorat