Marin Preda şi literatura franceză: teză de doctorat

Authors

Raluca-Cristina Dragomir

Synopsis

Teza de doctorat are ca scop evidenţierea modelelor literare franceze ce au influenţat destinul scriitoricesc al lui Marin Preda; prin demersul nostru nu negăm şi nu minimizăm importanţa modelelor literaturii ruse, pasiunea pentru literatura americană sau plăcerea cu care scriitorul citea şi comenta opera lui Franz Kafka. O privire atentă asupra operei lui Marin Preda, creaţie majoră cu larg răsunet în conştiinţa contemporană, ne permite să descoperim, în confesiuni, interviuri şi romane, admiraţia lui Marin Preda pentru literatura franceză la care face numeroase referiri pornind de la Villon şi continuând cu Balzac, Stendhal, Hugo, Baudelaire dar şi Proust, Camus sau Sartre. Bun cunoscător al limbii franceze şi admirator al lui Camus, scriitorul traduce Ciuma şi, potrivit mărturisirilor sale, citeşte în versiune franceză operele multor scriitori germani, englezi sau americani: Thomas Mann, Joseph Conrad, Hemingway sau Faulkner.

 

Cover for Marin Preda şi literatura franceză: teză de doctorat