Contribuţii privind extinderea teoriei stratului limită de la placa plană la o suprafaţă curbă, cu aplicaţii la nave: teză de doctorat

Authors

Nicoleta-Gabriela Rodicichin

Synopsis

Rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale din domeniul hidrodinamicii navale privind calităţile de marş ale navei sunt dintre cele mai remarcabile în ultimii ani. La obţinerea acestora au contribuit, prin studiile lor, iluştri mecanicieni fluidişti, oferind modele matematice şi informaţii valoroase pe care, mai apoi, cercetătorii din domeniul naval le-au aplicat în rezolvarea diverselor probleme de hidrodinamică. În timpul marşului, în vecinătatea suprafeţei corpului navei există un strat de fluid în care viteza particulelor sale prezintă o variaţie rapidă de la valoarea nulă la o valoare maximă v, numit strat limită, strat marginal sau strat de frecare.

155 pagini

Cover for Contribuţii privind extinderea teoriei stratului limită de la placa plană la o suprafaţă curbă, cu aplicaţii la nave: teză de doctorat