Contribuţii teoretice şi experimentale la studiul proprietăţilor mecanice ale unor compozite polimerice: teză de doctorat

Authors

Victor Ungureanu

Synopsis

În general, un sistem compozit este definit ca o combinaţie dintre două sau mai multe componente de naturi diferite, cu scopul de a obţine un material cu proprietăţi superioare sau cu un anumit set de proprietăți. Din punct de vedere constitutiv, compozitele sunt formate din constituenți discontinui (pulberi, mustăţi de fibre, fibre etc.) şi unul de legătură între cei discontinui(matricea). Raportul volumic dintre matrice şi materialul de ranforsare trebuie să fie astfel încât elementele matricei să interacționeze cu adaosul și să se distribuie uniform în compozit. Distribuirea aditivilor în compozit se poate efectua cu ajutorul altui aditiv sau prin distribuire mecanică.

150 pagini

Cover for Contribuţii teoretice şi experimentale la studiul proprietăţilor mecanice ale unor compozite polimerice: teză de doctorat