Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din România: teză de doctorat

Authors

Irina Dobre

Synopsis

Mierea de albine este unul din produsele cele mai complexe din punct de vedere biologic, în compoziţia căreia s-au descoperit substanţe foarte importante pentru organismul uman. Acest fapt sporeşte mult importanţa mierii in alimentaţia omului, comparativ cu alte produse alimentare valoroase din punct de vedere nutriţional. Compoziţia chimică, precum si importanţa mierii pentru organism sunt determinate de natura ei.

242 pagini

Cover for Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din România: teză de doctorat