Studiul soluţiilor de realizare a independenţei energetice a unei locuinţe: teză de doctorat

Authors

Cătălin Bogdan Mocanu

Synopsis

Creşterea populaţiei pe globul Pământesc, ce a determinat o dezvoltare tehnologică a întregii societăţi umane din ultimul secol, a condus la consumuri tot mai ridicate de energie, la o dependenţă acută a consumului de combustibili fosili, produselor derivate din aceştia, a căror sursă este pe cale de epuizare. Oamenii de știință au studiat în amănunt efectele schimbării globale și au încercat să găsească noi soluții pentru reducerea poluării, obținerea de noi surse de energie, respectiv de căldură şi preparare apă caldă menajeră, precum şi metode de înlocuire a combustibililor fosili (petrol, cărbune, gaz natural) cu combustibili alternativi. Pentru acestea, soluția găsită este utilizarea energiilor regenerabile. Cele mai utilizate surse de energie regenerabilă sunt: energia solară, energia geotermală, energia eoliană, energia hidraulică şi energia provenită din biomasă.

173 pagini

Cover for Studiul soluţiilor de realizare a independenţei energetice  a unei locuinţe: teză de doctorat