Contribuții în domeniul modelării riscurilor operaționale la nivel de companie-aplicații în domeniul construcțiilor navale: teză de doctorat

Authors

Daniela Matei

Synopsis

Motivația alegerii temei tezei de doctorat "Contribuția în domeniul modelării riscurilor operaționale la nivel de companie: aplicații în industria construcțiilor navale" este fundamentată pe creșterea dramatică a importanței riscurilor în condițiile dinamismului fără precedent al sistemul economic mondial.

217 pagini

Cover for Contribuții în domeniul modelării riscurilor operaționale la nivel de companie-aplicații în domeniul construcțiilor navale: teză de doctorat