Perfecționarea managementului în sistemul de asigurări public și privat în condițiile economiei de piață: teză de doctorat

Authors

Manuela-Carmen Bogariu

Synopsis

Protecția socială este concepută pentru asigurarea unui standard de viața de bază pentru toți oamenii, indiferent de mijloacele de care aceștia dispun. Există mai multe categorii de persoane care au nevoie de protecție socială: șomeri, persoane cu handicap, copii, și tineri, de asemenea protecția socială complementară (protecția socială în caz de deces, incapacitate de muncă, boala profesională).

230 pagini

Cover for Perfecționarea managementului în sistemul de asigurări public și privat în condițiile economiei de piață: teză de doctorat