Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu: teză de doctorat

Authors

Daniela-Afrodita Florea

Synopsis

Investigarea științifică multi-tehnică a obiectelor arheologice de ceramică decorativă, valoroase din punct de vedere istoric și artistic pentru patrimoniul Cultural, a câștigat din ce în ce mai multă importanță, datorită necesității obținerii de informații detaliate și utile în datare și autentificare, în studiile de proveniență si tehnologie, și mai ales în restaurarea și conservarea artefactelor.

178 pagini

Cover for Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu: teză de doctorat
Series