Studii și cercetări privind evoluția parametrilor stratului superficial în procesele de frecare și uzură ale unor materiale compozite cu matrice de polibutilentereftalat: teză de doctorat

Authors

Constantin Georgescu

Synopsis

Materiale compozite sunt amestecuri de două sau mai multe componente, ale căror proprietăti se completează reciproc, rezultând un material cu proprietăți superioare sau diferite celor specifice fiecărui component în parte.

193 pagini

Cover for Studii și cercetări privind evoluția parametrilor stratului superficial în procesele de frecare și uzură ale unor materiale compozite cu matrice de polibutilentereftalat: teză de doctorat