Limbaj, putere şi comunicare interculturală: Strategii de traducere şi politica traducerii: teză de doctorat

Authors

Alexandru Praisler

Synopsis

Comunicarea interculturală are loc la nivel global, este constantă şi îi implică pe toţi. Naturalizată deja în peisajul contemporan, fluidă şi spontană, aproape că trece neobservată. Cu toate acestea, studiul de faţă interoghează acest automatism şi încearcă să analizeze, pe de o parte, mecanismul şi piesele care îl pun în funcţiune şi, pe de altă parte, forţele şi factorii care îl îngreunează sau care îl deviază. În mod tradiţional, comunicarea interculturală se realizează prin limbaj. Astăzi însă există numeroase alte moduri semiotice care se combină şi se suprapun cu limbajul pentru a face posibilă transmiterea de mesaje peste graniţe culturale.

Cover for Limbaj, putere şi comunicare interculturală: Strategii de traducere şi politica traducerii: teză de doctorat