Contribuţii privind influenţa solicitărilor variabile cauzate de valuri asupra structurilor off-shore: teză de doctorat

Authors

Oana - Mirela Dobrot

Synopsis

Petrolul numit şi "aurul negru" s-a remarcat printr-o "continuitate remarcabilă" în ce priveşte utilizarea lui în cursul istoriei, "apărând pretutindeni, universal şi multiplu, etern şi misterios". Datorită faptului că resursele de pe uscat au devenit mai rare şi mai greu de extras, atenția specialiştilor în domeniu a fost atrasă de oceanul planetar, apărând astfel necesitatea inventării de echipamente performante pentru căutarea şi extragerea resurselor petroliere şi nu numai din adâncul oceanului planetar. Evoluția industriei de foraj marin a fost rapidă. Oportunitățile oferite de metodele moderne de calcul și proiectare au influențat de asemenea într-un mod pozitiv evoluția platformelor de foraj marin. Noile programe de calcul au permis proiectanților „să zburde” printre idei din ce în ce mai fanteziste.

Cover for Contribuţii privind influenţa solicitărilor variabile cauzate de valuri asupra structurilor off-shore: teză de doctorat