Contribuţii la elaborarea unei metode grafice CAD pentru profilarea sculelor generatoare prin înfăşurare: teză de doctorat

Authors

Silviu Berbinschi

Synopsis

Generarea suprafeţelor complexe se realizează prin procedee de aşchiere apelând la principiile generării prin înfăşurare. Suprafeţe sculpturale, ca suprafeţe generate de scule cu geometrie definită, de regulă suprafeţe de revoluţie, care generează, în raport cu semifabricatul, traiectorii complexe, pe maşini cu comandă numerică, cu 5 (6) axe controlate numeric, sunt, de asemenea, o aplicaţie a generării prin înfăşurare. Sunt cunoscute metode analitice, pentru studiul proceselor de generare în aceste condiţii. De asemenea, au fost prezentate şi sunt aplicate şi metode numerice CAD.

303 pagini

Cover for Contribuţii la elaborarea unei metode grafice CAD pentru profilarea sculelor generatoare prin înfăşurare: teză de doctorat