Tehnici analitice atomice și nucleare utilizate în monitorizarea mediului

Authors

Antoaneta Ene & Ana Pantelică

Synopsis

Monografia constituie o introducere în domeniul tehnicilor moderne de analiză și control a probelor complexe de mediu care sunt utilizate pe plan național și internațional în laboratoare de cercetare și industriale sau în scopuri educaționale. Lucrarea se adresează cursanților de la secția de Masterat „Analize fizico-chimice în știința materialelor și mediu” și studenților anului II din cadrul Facultății de Științe și Mediu a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi consultată și de ingineri sau cercetători specialiști în fizică, chimie, ingineria mediului, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, doctoranzi etc.

2011, 100 pagini

ISBN 978-606-8348-17-9

Preț: 10 lei

Cover for Tehnici analitice atomice și nucleare utilizate în monitorizarea mediului