Contribuţii la conducerea automată avansată a proceselor de laminare: teză de doctorat

Authors

Nicu Roman

Synopsis

Teza de doctorat s-a orientat asupra laminării la rece a benzilor subţiri şi foarte subţiri, prin procese discontinue, în cadrul laminoarelor de tip cuarto. Această opţiune este determinată de faptul că procesul menţionat este utilizat cu predilecţie pentru obţinerea de produse de mic tonaj, însă de înaltă calitate, obţinute cu aportul esenţial al sistemelor de conducere automată. O analiză preliminară în problematica abordată a vizat stabilirea proprietăţilor statistice ale variaţiilor de grosime la intrarea în caja de laminare. Utilizând date preluate dintr-un proces real, au fost puse în evidenţă mai multe tipuri de variaţie, având proprietăţi spectrale diferite: variaţii de bandă îngustă, de bandă medie şi variaţii de bandă largă. Obiectivul cel mai important şi dificil al sistemului AGC investigat constă în compensarea variaţiilor rapide (de bandă largă), care implică utilizarea unor elemente de execuţie (servosistemele de poziţie şi de tracţiune) cu răspuns foarte rapid.

190 pagini

Cover for Contribuţii la conducerea automată avansată a proceselor de laminare: teză de doctorat