Cercetări privind diversitatea şi dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială: teză de doctorat

Authors

Gianina Manuela Băcanu

Synopsis

În cercetările ştiințifice efectuate în condiţii industriale de creştere, materialul biologic a fost reprezentat de specia calcan, un peşte din ce în ce mai solicitat pe piaţa europeană. Scopul cercetărilor a fost de a studia compoziţia comunităţii microbiene şi stabilirea dinamicii acesteia în sistemele recirculante de acvacultură. Experimentele s-au desfăşurat în sisteme recirculante de acvacultură (RAS) din ferme comerciale olandeze timp de 1 an şi jumătate.

261 pagini

Cover for Cercetări privind diversitatea şi dinamica microbiotei din sisteme recirculante de acvacultură industrială: teză de doctorat