Traducerea literaturii pentru copii: teză de doctorat

Authors

Cristina Groparu-Spiță (Chifane)

Synopsis

Pentru a contribui la crearea fundamentului necesar studierii traducerii literaturii pentru copii, lucrarea de faţă şi-a propus îndeplinirea următoarelor obiective: să distingă variabilele de traducere a literaturii pentru copii în comparaţie cu traducerea literaturii pentru adulţi; să ofere o prezentare monografică a celor mai importante aspecte privitoare la provocările şi dificultăţile traducerii literaturii pentru copii; să dovedească faptul că traducerile pentru copii presupun conservarea elementelor invariante ale originalului şi manipularea textului cu o mai mare libertate pentru a îndeplini aşteptările cititorilor textului ţintă; să stabilească o taxonomie a elementelor culturale specifice recurente în textele literare pentru copii şi să identifice tehnicile de traducere potrivite pentru acestea şi, nu în ultimul rând, să examineze problemele de traducere ridicate de literatura tradiţională pentru copii în comparaţie cu literatura contemporană pentru copii.

398 pagini

Cover for Traducerea literaturii pentru copii: teză de doctorat