Studii şi cercetări privind creşterea ihtiofaunei exotice în condiţii de captivitate: teză de doctorat

Authors

Adriana Chiorean

Synopsis

Scopul lucrării de doctorat îl reprezintă îmbogăţirea cunoştinţelor privind cele două specii de peşti exotici crescute în Acvariul Constanţa, cu date referitoare la biologia, starea fiziologică evaluată şi testată în diferite condiţii de viaţă, răspunsul lor la diferiţi factori stresanţi, îmbolnăvirile acestora înregistrate în condiţii de captivitate, folosind metode tehnologice experimentale şi de analiză speciale, moderne, de înaltă fineţe şi complexitate: analize morfologice, fiziologice, histologice, citologice, hematologice, genetice. Abordarea speciilor din cele două familii în cadrul lucrării de doctorat s-a datorat accesibilităţii şi atenţiei acordate în domeniul acvaristicii atât de profesionişti, cât şi de amatori.

167 pagini

Cover for Studii şi cercetări privind creşterea ihtiofaunei exotice în condiţii de captivitate: teză de doctorat
Series